RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapAbhorrere id est detestari (...) proprie myerszecz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet VAbhorrere merszecz
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAbhorrere id est detestari (...) proprie myerzecz
RozOss III
RozOss IAbore<re> id est detestare uel detestari (...) proprie myerszecz
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubAbhorreo (...) furchten oder grawen wstydam szya
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.