poclath

Basterna est quoddam vehiculum quod eciam pilentum dicitur vlg. poclath XV p. post. RozOss I 36rb

Wyraz hasłowy Poklat Hasło konkordancji Basterna
Wyraz(y) w transliteracji poclath Podstawa glosowania basterna, pilentum
Język wyrazu obcego łaciński
1449

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poklat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poklat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.