szypen

Candibulum est instrumentum braxandi sc. szypen XV p. post. RozOss I 44ra

Wyraz hasłowy Sypień Hasło konkordancji Candibulum
Wyraz(y) w transliteracji szypen Podstawa glosowania candibulum
Język wyrazu obcego łaciński
1454
Komentarz paleograficzny W rękopisie wygłosowe litery n oraz y niewiele się różnią. Nad ostatnią literą wyrazu szypen pisarz postawił kropkę, jakby chciał zapisać y.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sypień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sypień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.