oth

Degenerare nicht seiner art noch volgen othstapycz oth schlache<t>nosczy ca 1500 WokLub 38r

Wyraz hasłowy Od Hasło konkordancji Degenerare
Wyraz(y) w transliteracji oth Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1494
Komentarz paleograficzny Po glosie othstapycz zapis [[othlacheth]] skreślony ciemniejszym atramentem, a nad nim (tymże atramentem) glosy oth schlachenosczy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Od (przyimek)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ot
Forma (w transkrypcji) ot
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek dopełniacz
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.