s

De sero zu abent oder schyer s vyeczorą ca 1500 WokLub 39r

Wyraz hasłowy Z Hasło konkordancji De sero
Wyraz(y) w transliteracji s Podstawa glosowania de
Język wyrazu obcego łaciński
1528

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Z (przyimek)
Forma (w transkrypcji) z
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek dopełniacz
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 128 (Sstp XI 7a).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 128.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.