zozalka

Calchiton grecum indeclinabile est illud quod resultat de ferro quando purgatur in fornace vlg. zozalka XV p. post. RozOss I 42vb

Wyraz hasłowy (Żużalka) Hasło konkordancji Calchiton
Wyraz(y) w transliteracji zozalka Podstawa glosowania calchiton
Język wyrazu obcego łaciński
1532

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Żużalka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Żożalka
Forma (w transkrypcji) żożalka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.