RozPaul*Balchiton (...) est illud quod resultat de ferro qum purgatur in fornace proprie szwszelycza
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIICalchiton zuzelicza
WokPet VI
RozOss II*Balchiton (...) est illud quod resultat de ferro quando purgatur in fornace proprie zuzalicza
RozOss IIICalchiton (…) est illud quod resultat de ferro quando purgatur in fornace proprie zvzelicza
RozOss ICalchiton grecum indeclinabile est illud quod resultat de ferro quando purgatur in fornace vlg. zozalka
WokPet I
WokPet IICalchiton szuszelicza
WokPet IIIzuzelicza
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.