chochol

Capucipendium id est cauda capucii proprie chochol liripicium aliud XV p. post. RozOss I 45ra

Wyraz hasłowy Chochoł Hasło konkordancji Capucipendium
Wyraz(y) w transliteracji chochol Podstawa glosowania capucipendium
Język wyrazu obcego łaciński
1534

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chochoł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chochoł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.