RozPaul
WokRaczCapucipendium id est cauda capucii proprie chochol lliripium aliud
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII*Caput chochol
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss ICapucipendium id est cauda capucii proprie chochol liripicium aliud
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.