chochol

*Caput chochol 1463 WokPet VII 12

Wyraz hasłowy Chochoł Hasło konkordancji Capucipendium
Wyraz(y) w transliteracji chochol Podstawa glosowania *caput
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Może kopista błędnie wpisał glosę chochol do hasła Caput zamiast do Capucipendium albo wydawca się pomylił.
Por. RozRacz i RozOss I.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chochoł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chochoł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 12.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.