chochol

Capucipendium id est cauda capucii proprie chochol lliripium aliud 1442 WokRacz 63v

Wyraz hasłowy Chochoł Hasło konkordancji Capucipendium
Wyraz(y) w transliteracji chochol Podstawa glosowania capucipendium
Język wyrazu obcego łaciński
1739

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chochoł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chochoł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.