dąbanka

Galla (...) est instrvmentum [[...]] cerdonum… Item galla est quedam herba et fructus quercum[um] vlg. dąbanka 1440 RozPaul 111r

Wyraz hasłowy Dębianka Hasło konkordancji Galla
Wyraz(y) w transliteracji dąbanka Podstawa glosowania galla
Język wyrazu obcego łaciński
1535

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dębianka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dębianka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.