RozPaulGalla (...) est instrvmentum [[...]] cerdonum… Item galla est quedam herba et fructus quercum[um] vlg. dąbanka
WokRacz
WokJag
RozKapGala (...) est instrvmentum cerdonum… Item galla est quedam herba et fructus querci vlg. d[y]abyanka
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I<G>ala (...) est instrvmentum cerdonum... Item gala est quedam herba et fructus querci vlg. dambnik
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubGalla est fructus querci eyn eychapffell galla dąbyanką
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.