dambnik

<G>ala (...) est instrvmentum cerdonum... Item gala est quedam herba et fructus querci vlg. dambnik XV p. post. RozOss I 93rb

Wyraz hasłowy Dębnik Hasło konkordancji Galla
Wyraz(y) w transliteracji dambnik Podstawa glosowania <g>ala
Język wyrazu obcego łaciński
2402

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 93
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dębnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dębnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 15.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.