*carb

Carpoticula (...) est quidam piscis proprie *carb XV p. post. RozOss I 46ra

Wyraz hasłowy Karp Hasło konkordancji Carpoticula
Wyraz(y) w transliteracji *carb Podstawa glosowania carpoticula
Język wyrazu obcego łaciński
1553
Komentarz paleograficzny Kopista zapisał carb zamiast carp.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.