RozPaulCarpoticula (...) est quidam piscis proprie carp
WokRacz
WokJag
RozKapCarpoticula (...) est quidam piscis carp
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICarpoticula (...) est quidam piscis proprie carp
RozOss IIICarpoticula (…) est quidam piscis vlg. karp
RozOss ICarpoticula (...) est quidam piscis proprie *carb
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.