carp

Carpoticula (...) est quidam piscis proprie carp XV p. post. RozOss II 40r

Wyraz hasłowy Karp Hasło konkordancji Carpoticula
Wyraz(y) w transliteracji carp Podstawa glosowania carpoticula
Język wyrazu obcego łaciński
96

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.