srzesoga

<C>auma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida Et est caliditas aeris proveniens a sole vlg. srzesoga XV p. post. RozOss I 47va

Wyraz hasłowy (Śreżoga) Hasło konkordancji Cauma
Wyraz(y) w transliteracji srzesoga Podstawa glosowania <c>auma
Język wyrazu obcego łaciński
1582
Komentarz paleograficzny Skrót na vlg. zapisano nietypowo za pomocą w, zazwyczaj wr.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Śreżoga) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Śrzeżoga
Forma (w transkrypcji) śrzeżoga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.