RozPaulCavma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida et est proprie caliditas aeris proveniens a sole vlg. srzez[[a]]oga uel grzezaga
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IICavma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida Et est proprie caliditas aeris proueniens a sole vlg. szrzeszoga
RozOss IIICavma (…) est calor uel incendium uel pluvia calida et est proprie caliditas aeris proveniens a sole vlg. ssrzezoga
RozOss I<C>auma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida Et est caliditas aeris proveniens a sole vlg. srzesoga
WokPet I
WokPet II
WokPet IIICauma (solis) szrzezoga
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.