grzezaga

Cavma (...) est calor uel incendium uel pluuia calida et est proprie caliditas aeris proveniens a sole vlg. srzez[[a]]oga uel grzezaga 1440 RozPaul 46r

Wyraz hasłowy (Śreżoga) Hasło konkordancji Cauma
Wyraz(y) w transliteracji grzezaga Podstawa glosowania cavma
Język wyrazu obcego łaciński
2171

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 46
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Śreżoga) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Jrzeżaga
Forma (w transkrypcji) jrzeżaga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.