ssrzezoga

Cavma (…) est calor uel incendium uel pluvia calida et est proprie caliditas aeris proveniens a sole vlg. ssrzezoga XV p. post. RozOss III 22r

Wyraz hasłowy (Śreżoga) Hasło konkordancji Cauma
Wyraz(y) w transliteracji ssrzezoga Podstawa glosowania cavma
Język wyrazu obcego łaciński
927

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 22
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Śreżoga) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Śrzeżoga
Forma (w transkrypcji) śrzeżoga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.