poclad

Basterna est quoddam vehiculum quod eciam pilentum dicitur vlg. poclad 1442 WokRacz 51r

Wyraz hasłowy Poklat Hasło konkordancji Basterna
Wyraz(y) w transliteracji poclad Podstawa glosowania basterna, pilentum
Język wyrazu obcego łaciński
1634

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Poklat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) poklat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.