wyadla

Calatripa (…) dicitur esse gyrgillus instrumentum femineum quod alio nomine dicitur *devolutarium vlg. wyadla XV p. post. RozOss III 16av

Wyraz hasłowy Wijadła Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji wyadla Podstawa glosowania calatripa, *devolutarium
Język wyrazu obcego łaciński
1637

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 16a
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9-10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.