RozPaul*Balatrepa (...) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine dicitur devolutorium proprie viadlo
WokRacz
WokJag
RozKapCa<la>tripa (…) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine dicitur devolutorium vlg. vyadlo
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIICalatrepa vyadlo
WokPet VI
RozOss II*Balatirpa (...) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine devolutorium dicitur vlg. wyadlo
RozOss IIICalatripa (…) dicitur esse gyrgillus instrumentum femineum quod alio nomine dicitur *devolutarium vlg. wyadla
RozOss ICalatrepa (...) id est *pugillus instrumentum *frmineum quod alio nomine dicitur devolutorium vlg. vyadlo
WokPet I
WokPet IICalatripa viadlo
WokPet IIIvyadlo
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.