vyadlo

vyadlo XV p. post. WokPet III 10

Wyraz hasłowy Wijadło Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji vyadlo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Wydawca glos z tego zabytku pominął podstawę glosowania wyrazu wijadło, ale w kilku innych przekazach słowników występuje on jako odpowiednik łac. calatrepa. W PF V 10 glosa znajduje się w porządku alfabetycznym wyrazów łac. pod literą C, co pośrednio wskazuje na to, że podstawą glosowania był właśnie wyraz calatrepa.
Na tej podstawie przykład z WokPet III 10 można umieścić pod tym samym znaczeniem, pod którym w Sstp zgromadzono inne cytaty zawierające parę wyrazów calatrepa ... wijadło.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.