wyadlo

*Balatirpa (...) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine devolutorium dicitur vlg. wyadlo XV p. post. RozOss II 36r

Wyraz hasłowy Wijadło Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji wyadlo Podstawa glosowania *balatirpa, devolutorium
Język wyrazu obcego łaciński
79
Komentarz paleograficzny Wpisujący inicjały omyłkowo umieścił literę B zamiast C w wyrazie hasłowym Balatirpa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozOss II 36r (z błędną datą 1476).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.