viadlo

*Balatrepa (...) id est girgillus instrvmentum femineum quod alio nomine dicitur devolutorium proprie viadlo 1440 RozPaul 40 r

Wyraz hasłowy Wijadło Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji viadlo Podstawa glosowania *balatrepa
Język wyrazu obcego łaciński
1124
Komentarz paleograficzny Wpisujący inicjały omyłkowo umieścił literę B zamiast C w wyrazie *Balatrepa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.