vyadlo

Calatrepa (...) id est *pugillus instrumentum *frmineum quod alio nomine dicitur devolutorium vlg. vyadlo XV p. post. RozOss I 42vb

Wyraz hasłowy Wijadło Hasło konkordancji Calatrepa
Wyraz(y) w transliteracji vyadlo Podstawa glosowania calatrepa, devolutorium
Język wyrazu obcego łaciński
1456
Komentarz paleograficzny W tekście łacińskim jest pugillus zam. girgillus, a w wyrazie *frmineum pisarz zamiast e zapisał r.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29-30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wijadło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wijadło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RozOss I 42v.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.