brod

Bracca brod XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy Bród Hasło konkordancji Bracceum
Wyraz(y) w transliteracji brod Podstawa glosowania bracca
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie pomyłka wydawcy lub glosatora przy łacińskiej podstawie bracca 'spodnie'. W rozariuszach najpierw hasło Bracca, potem, po kilku innych hasłach, Bracceum 'bród'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bród (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brod
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 9.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.