RozPaulBracceum (...) id est vadum proprie przechoth
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIBracceum (...) id est vadum proprie przechoth
RozOss IIIBracceum (…) id est vadum vlg. przechod
RozOss I
WokPet I
WokPet IIBracca brod
WokPet IIIBracceum przyechod
WokPet IVBracale przechod
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.