przechoth

Bracceum (...) id est vadum proprie przechoth XV p. post. RozOss II 33v

Wyraz hasłowy Przechód Hasło konkordancji Bracceum
Wyraz(y) w transliteracji przechoth Podstawa glosowania bracceum, vadum
Język wyrazu obcego łaciński
69
Komentarz paleograficzny W wyrazie Bracceum inicjał wspólny z poprzednim (Braccale) i następnym (Bracia) wyrazem hasłowym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przechód (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przechod
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.