som

Allopida (...) nomen piscis sicut allota som 1450 RozKap 11r

Wyraz hasłowy Sum Hasło konkordancji Allopida
Wyraz(y) w transliteracji som Podstawa glosowania allopida, allota
Język wyrazu obcego łaciński
1653

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sum (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Som
Forma (w transkrypcji) som
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.