s<k>rzele

Brancia s<k>rzele XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Skrzele Hasło konkordancji Branchia
Wyraz(y) w transliteracji s<k>rzele Podstawa glosowania brancia
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zapis srzele poprawiono na s<k>rzele na podstawie łaciny.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie PUSTE ŚWIADOMIE
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Skrzele (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) skrzele
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.