RozPaulBrancia (...) est locus inter caput et corpus piscis proprie skrzele
WokRacz
WokJag
RozKapBrancia (...) est locus inter corpus et caput piscis vlg. scrzele
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIBrancia (...) est locus inter corpus et caput piscis proprie szkrzele
RozOss IIIBrancia (…) est locus inter caput et corpus piscis proprie scrzele
RozOss I
WokPet IBrancia s<k>rzele
WokPet IIBrancia scrzele
WokPet IIIBrancia skrzyele
WokPet IV
WokLubBrantia ein kinback in piscibus est locus iuxta guttur vel inter corpus et caput piscis skrzele
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.