brodawka

Pvberta dicitur illud quod crescit in cutte proprie brodawka 1440 RozPaul 217v

Wyraz hasłowy Brodawka Hasło konkordancji Puberta
Wyraz(y) w transliteracji brodawka Podstawa glosowania pvberta
Język wyrazu obcego łaciński
1713

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 217
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brodawka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brodawka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.