RozPaulPvberta dicitur illud quod crescit in cutte proprie brodawka
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIPuberta brodawak (pro brodawka) brodawka
Puberta *brodawak brodawka
WokPet VI
RozOss IIPuberta est illud quod crescit in cutte proprie brodawka
RozOss IIIPuberta dicitur illud quod crescit in cutte vlg. brodawca
RozOss I<P>vbarta dicitur illud quod crescit in *cuti proprie brodawka
WokPet I
WokPet IIPuberta brodawka
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.