brodawka

<P>vbarta dicitur illud quod crescit in *cuti proprie brodawka XV p. post. RozOss I 164ra

Wyraz hasłowy Brodawka Hasło konkordancji Puberta
Wyraz(y) w transliteracji brodawka Podstawa glosowania <p>vbarta
Język wyrazu obcego łaciński
2639
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał <P>vbarta zamiast <P>vberta.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 164
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brodawka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brodawka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.