brodawka

Puberta est illud quod crescit in cutte proprie brodawka XV p. post. RozOss II 194r

Wyraz hasłowy Brodawka Hasło konkordancji Puberta
Wyraz(y) w transliteracji brodawka Podstawa glosowania puberta
Język wyrazu obcego łaciński
561
Komentarz paleograficzny W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Brodawka.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 194
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brodawka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brodawka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.