naparstek

<D>igittus (...) est pars *quarte palme... vnde hic digittalis et hoc <digitta>le et est instrumentum digitti vlg. naparstek XV p. post. RozOss I 69va

Wyraz hasłowy Naparstek Hasło konkordancji Digittale
Wyraz(y) w transliteracji naparstek Podstawa glosowania digittalis, <digitta>le
Język wyrazu obcego łaciński
1716

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 49

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naparstek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) naparstek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.