sypyeny

Candididolum est instrumentum braxandi sc. vlg. sypyeny 1442 WokRacz 62v

Wyraz hasłowy Sypień Hasło konkordancji Candibulum
Wyraz(y) w transliteracji sypyeny Podstawa glosowania candididolum
Język wyrazu obcego łaciński
1719

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sypień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sypień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Oznaczenie wygłosowej spółgłoski przez y.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.