rostargnenye

Rebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reuersio uel iteratio belli inobediencia proteruitas dirreptio disceptatio proprie rostargnenye 1440 RozPaul 224r

Wyraz hasłowy Roztargnienie Hasło konkordancji Rebellio
Wyraz(y) w transliteracji rostargnenye Podstawa glosowania rebellio, repugnancia, inobediencia, proteruitas, dirreptio, disceptatio
Język wyrazu obcego łaciński
1729

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 224
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Roztargnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) roztargnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.