RozPaulRebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reuersio uel iteratio belli inobediencia proteruitas dirreptio disceptatio proprie rostargnenye
WokRacz
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIRebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reversio uel iteracio belli inobediencia proteruitas direptio disceptacio proprie rostargnyenye
RozOss III
RozOss I<R>ebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reversio vel iteracio belli inobediencia proteruitas dirumpcio disceptacio proprie rostargnyenye
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIRebellio rostargnyenye
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.