rostargnyenye

Rebellio (...) id est repugnancia post factam pacem ad bellum reversio uel iteracio belli inobediencia proteruitas direptio disceptacio proprie rostargnyenye 1476 RozOss II 205r

Wyraz hasłowy Roztargnienie Hasło konkordancji Rebellio
Wyraz(y) w transliteracji rostargnyenye Podstawa glosowania rebellio, direptio, disceptacio
Język wyrazu obcego łaciński
562

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 205
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Roztargnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) roztargnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.