koszky

Emdromadis duplex palium vlg. koszky 1442 WokRacz 96v

Wyraz hasłowy Kożki Hasło konkordancji Andromeda
Wyraz(y) w transliteracji koszky Podstawa glosowania emdromadis
Język wyrazu obcego łaciński
1790

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kożki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kożki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.