taky

Cenoductorium uel eciam Cenovectorium taky 1450 RozKap 38r

Wyraz hasłowy 1. Taki Hasło konkordancji Coenoductorium
Wyraz(y) w transliteracji taky Podstawa glosowania cenoductorium, cenovectorium
Język wyrazu obcego łaciński
1829

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. Taki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) taki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba podwójna
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawców.
W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z błędnym numerem karty 36r).
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia


Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.