1. Taki

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba podwójna
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik taki 1450 RozKap 38r

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 90b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.