koldra

Culcitra (...) Et est [p] pvlvinar uel laureale vlg. koldra 1442 WokRacz 84v

Wyraz hasłowy Kołdra Hasło konkordancji Culcitra
Wyraz(y) w transliteracji koldra Podstawa glosowania culcitra
Język wyrazu obcego łaciński
1833

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kołdra (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kołdra
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.