cza<j>ką

Lunbines cza<j>ką XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Czajka Hasło konkordancji Lumbines
Wyraz(y) w transliteracji cza<j>ką Podstawa glosowania lunbines
Język wyrazu obcego łaciński

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer PUSTE ŚWIADOMIE
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czajka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cza<j>ka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

To poświadczenie wydrukowano w Sstp jako hasło nieodczytane i bez ustalonego znaczenia: !Czaką '?'. Poprawiono w erracie (Sstp II 552) z uwagą: "skreślić, a cytat włączyć pod hasło Czajka".

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.