Czajka

rzeczownik

Formy gramatyczne


liczba pojedyncza
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik cza<j>ka XV p. post. WokPet I 7
czajka 1442 WokRacz 138r ca 1500 WokLub 17v

Znaczenia

Przypis

Sstp I 341b

Uwagi i bibliografia

Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.