czolnek

Panus (…) est virga textoris que diuidit stamen uel fallanga circa quam fila voluuntur eciam panus est canna concava textoris in qua voluitur licium alias czolnek XV p. post. RozOss III 169r

Wyraz hasłowy Czółnek Hasło konkordancji Panus
Wyraz(y) w transliteracji czolnek Podstawa glosowania panus
Język wyrazu obcego łaciński
1886

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 169
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czółnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czołnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.
W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.